Nyheter

NordMod studerte den nordiske modellens utfordringer fram mot 2030. Hva er følgene av internasjonale og nasjonale utviklingstrekk for de nordiske landene? Målet med forskningsprosjektet er å gi et grunnlag for politikkutforming som kan fornye modellen.

Oppdragsgiver var Samarbeidsorganisasjon for de nordiske sosialdemokratiske partiene og fagbevegelsen - SAMAK. I tillegg har Foundation for European Progressive Studies (FEPS) vært med på å finansiere prosjektet.

Sluttrapport for Nordmod

11. november 2014
Tone Fløtten, Jon M. Hippe, Bård Jordfald og Jon Erik Dølvik presenterte i dag sluttrapporten fra NordMod-prosjektet på SAMAK-kongressen på Sørmarka.

Last ned sluttrapporten: Den nordiske modellen mot 2030. Et nytt kapittel?

Sammendrag av sluttrapporten kan lastes ned separat: Norsk sammendrag * Executive summary

 

Final NordMod-report in english:
The Nordic model towards 2030. A new chapter?

This final report summarizes the insights and findings of the project’s 17 subreports. It is intended to serve as a source of knowledge in debates over the renewal and further development of the Nordic model. The project was commissioned
by SAMAK in cooperation with FEPS. The English translation of this Final report is financed by Friedrich Ebert Stiftung. Web edition

 

Kjøligere framtid for nordisk sysselsetting?

Med mindre dagens trend snus, vil andelen sysselsatte i Norden dabbe av mot 2030. For Norden har andelen av befolkningen i arbeidsdyktig alder som faktisk er i arbeid sunket fra 78 prosent i 1990, via et bunnpunkt  på 70 prosent i 1993, til 73,7 prosent i 2013, ifølge Nordmod-rapporten (arbeidslivet.no, januar 2015). Les mer

 

NordMods sluttkonferanse, opptak og presentasjoner

17. november 2014
Fredag 14. november presenterte nordiske forskere analyser av de nordiske landenes utvikling innen økonomi, arbeidsliv og velferd fra 1990 til 2014. Konferanseprogram og presentasjoner finnes på konferansens nettside, mens opptak av konferansen ligger på Fafo-tv.

Sammendragshefter av alle NordMod-rapportene

Norsk sammendragsrapport. Sammendrag av alle NordMod-rapportene samlet i ett hefte.
Nettutgave (pdf 1,5MB)

English summaries. Collected English summaries from alle the reports in the NorMod-project.
Web edition (pdf 1,6MB)

NordMod-presentasjon i Brussel

Tone Fløtten, Jon M. Hippe og Jon Erik Dølvik presenterte resultatene fra NordMod-prosjektet i Norway House i Brussel i desember. Seminaret var arrangert avFoundation for European Progressive Studies (FEPS). Representanter fra Europaparlamentet og den europeiske fagbevegelsen (ETUC) var blant kommentatorene. Her finner du programmet og presentasjonene fra seminaret.

Små ulikheter – rikt mangfold

Sterke markedskrefter må møtes med tydelig demokratisk kontroll for å hindre at forskjellene øker, skriver Ap-leder Jonas Gahr Støre i Manifest Tidsskrifts serie om Piketty og ulikhet. Han refererer også til NordMod-prosjektet i denne artikkelen fra 11. desember 2014. Les mer

Norden blir som Italia. Der er 25 prosent av barnefamilene fattige.

Ukontrollert innvandring av billig arbeidskraft truer med å gjøre ulikhetene så store, også i Norge, at hele vårt velferdssamfunn står på spill. skriver Elin Ørjasæter i denne kronikken, hvor hun viser til NordMod-prosjektet (Aftenposten, 27.11.14). Les mer

 

To innslag om NordMod i Radio Riks:

Den Nordiske modellen 25 år med suksess (intervju med Jon M. Hippe, 21.11.14)

Den Nordiske modellen trenger fornyelse (intervju med Tone Fløtten, 21.11.14)

- Ingen skal tjene penger på å senke kvaliteten i offentlig sektor

Stefan Löfven vil heve skattene for å øke velferden. Og han mener at fagorganisering er viktigere enn noensinne (intervju i Ugebrevet A4, med henvisning til Nordmod-prosjektet, 21.11.14). Les mer

Nordens utfordringer

Fremfor å se de enorme mulighetene, fremstilles innvandrere stadig mer som en trussel, skriver Kristin Clemet. Hun henviser til NordMod-rapporten (Dagsavisen, 20.11.14). Les mer

– Fagbevegelsen må rekruttere flere

Lav organisasjonsgrad svekker fagbevegelsen og trepartssamarbeidet, påpeker Jon Hippe, en av forskerne bak rapporten om den nordiske modellen, til LO Stats kartellkonferansen (Magasinet Aktuell, 19.11.14). Les mer

 

 

Seks nøtter fagbevegelsen må knekke

De nordiske arbeids- og velferdsmodellene står overfor store utfordringer. Disse ble diskutert på sluttkonferansen for NordMod2030 i Oslo nå nylig. NordMod2030 er et nordisk forskningsprosjekt som analyserer utviklingen de siste 25 årene og belyser hvilke utfordringer vi står overfor frem mot 2030 (YS, 17.11.14). Les mer

Den nordiske modellen kommer ikke av seg selv

De borgerlige partier snakker alltid om vekst og aldri om omfordeling fra rik til fattig, sier den danske statsminister Helle Thorning-Schmidt i dette intervjuet, og henviser til NordMod (Ugebrevet A4, 14.11.14). Les mer

 

Vil fornye for å bevare den nordiske modellen

- Den nordiske befolkningens velstand og levekår er bedre enn noen gang, og den nordiske modellen får mye av æren for det. Dette er en modell det er verdt å kjempe for, og Delta ønsker å bidra til den fornyelsen som må til for at modellen skal fortsette å virke, sier Erik Kollerud, forbundsleder i Delta (Delta, 14.11.14). Les mer

 

Skattekutt truer den nordiske modellen

Den nordiske modellen er under press og regjeringens skatteletter her hjemme er med på å slå en kile i den, sier LO-leder Gerd Kristiansen. I notatet «Nordisk skattepolitikk mot 2030», som er en delrapport til NordMod2030, peker Fafo på at skattekutt kan være med på å «undergrave de nordiske skattesystemenes evne til å finansiere velferdsstaten på sikt» (Dagsavisen, 13.11.14). Les mer

Last ned notatet her: Nordisk skattepolitikk mot 2030

Nordiske sosialdemokrater fikk varsko om fremtiden

Norden kan gå mot mer arbeidsløshet, færre fagorganiserte og - stikk i strid med den nordiske modellen - større ulikheter i folks velstand. Det var beskjeden alt som kan krype og gå av sosialdemokratiske partiledere, andre partitopper, samt LO-ledelsene i de nordiske landene fikk tirsdag (ABC Nyheter, 12.11.14). Les mer

Sørmarka-erklæringen

Onsdag 12. november vedtok den nordiske arbeiderbevegelsen Sørmarka-erklæringen om Nordens framtid.- Sørmarka-erklæringen vil sette spor etter seg i Norden, sier Stefan Löfven.

Les hele erklæringen her: Vi bygger Norden (LO, 12.11.14).

 

Kan Norden leve med «fransk ulikhet»?

Mot 2030 beveger ulikheten mellom Nordens innbyggere seg mot et nivå som i Frankrike. Utviklingen i enkeltland peker imidlertid både langt lavere og høyere (arbeidslivet.no, 12.11.14). Les mer

Les også: Nordisk fagbevegelse mot tap av 1,3 millioner medlemmer (arbeidslivet.no, 12.11.14)

– Vi aksler en moralsk oppgave

– Det er en historisk oppgave vi tar på oss her på Sørmarka. Vi må aldri svikte i troen om at alle kan utvikles og vokse, sa Stefan Lövfen, statsminister og SAMAK-leder (Fri Fagbevegelse, 12.11.14). Les mer

 

Nordisk velferd utfordres

Forskjellene øker og velferden forvitrer allerede i Norden. Vi makter ikke holde opp den høye organisasjonsgraden som trengs for å bevare maktbalansen i samfunnet (Fri Fagbevegelse, 12.11.14). Les mer

Hør også intervju med Fafos Jon M. Hippe i Radio Riks

Annerledeslandene

Når sosialdemokrater i Norden kjemper for å bevare den nordiske modellen, er det for å forsvare noe som har vist seg å være en suksessoppskrift, skriver Stein Aabø i denne kommentaren (Dagbladet, 12.11.14). Les mer

Den norske modellen er robust

Og det skal den fortsatt være. En koordinering av lønnsdannelsen er viktig for en stabil økonomisk utvikling, med høy sysselsetting og lav ledighet (NHO, 11.11.14). Les mer

 

Nå er det på tide å løfte blikket

Med den nordiske modellen som bærebjelke har de nordiske landene stått seg godt gjennom globale kriser og store omveltninger i Europa. Nå er det på tide å løfte blikket videre. Hvordan vil nasjonale og internasjonale utviklingstrekk påvirke landene fram mot 2030? (LO, 11.11.14). Les mer

Nedgang i Norden mot 2030

Den nordiske modellen med små forskjeller og sterke fagforeninger har forvitret. Nå spår forskere ytterligere press mot modellen i en ny rapport (Klassekampen, 11.11.14). Les mer

Slik skal sosialdemokratene vinne Norden

Et tipunkts trylleformular som skal sikre et skinnende sosialdemokratisk Norden i fremtiden. I dag ankommer Sveriges nye statsminister Stefan Löfven og Danmarks statsminister Helle Thorning-Schmidt Oslo (VG, 11.11.14). Les mer

 

Ny fase for Norden, og den nordiske modellen

Intet mindre enn Nordens framtid settes på dagsorden i dag og i morgen når den nordiske arbeiderbevegelsen samles på Sørmarka utenfor Oslo, skriver LO-leder Gerd Kristiansen og Ap-leder Jonas Gahr Støre i en kronikk på NRK ytring (11.11.14). Les mer

Delrapport om velferdsstatsutfordringer. Ulikhet, arbeidsintegrering, tjenesteproduksjon og likestilling

November 2014
Tone Fløtten, Jon Kvist, Lilja Mósesdóttir og Lisbeth Pedersen
Velferdspolitikken er svært omfattende. I denne rapporten legges det vekt på økonomisk ulikhet, integrering i arbeidsmarkedet, organiseringen av eldreomsorgen,
utdanningssystemet og likestilling. Dette er områder som er viktige for den nordiske velferdsstatens framvekst, dens legitimitet og dens suksess. Nettutgave (pdf - 2,5MB)

Nordisk manifest

I morgen åpner Sveriges statsminister Stefan Löfven den 24. nordiske arbeiderkongress på Sørmarka utenfor Oslo. Der skal en erklæring om å bygge Norden vedtas, skriver Stein Aabø i denne kommentaren (Dagbladet, 10.11.14). Les mer

Ikke bli syk i Finland

Alle hyller den nordiske modellen. Men blir du syk eller arbeidsløs, er det stor forskjell på om du jobber i Norge, Sverige, Danmark eller Finland. I Finland har du 10 dager uten offentlige sykepenger, i Norge er det full lønn fra første dag (Fri Fagbevegelse, 10.11.14). Les mer

Advarsel: Den nordiske supermodell kan smuldre på få år

Hele verden kikker misunnelig på de nordiske landene, med høy sysselsetting, stor likhet og velferd. Men hvis modellen skal være livskraftig i 2030, kreves det fornyelse og politisk handling. Det fastslår ny omfattende forskning, som presenteres for Danmarks og Sveriges statsministre og de øvrige nordiske partiledere og LO-ledere tirsdag (Ugebrevet A4, 10.11.14). Les mer

Sammendrag/Summaries

Norske sammendrag av alle NordMod-rapportene samlet i ett hefte.
Pil Last ned norsk sammendragsrapport (pdf 1,5MB)

Collected English summaries from alle the reports in the NorMod-project.
Pil Download English summaries (pdf 1,6MB)

Delrapport 14: Demokrati og deltakelse i den nordiske modellen. Knirker det i gulvet?

November 2014
Olav Elgvin og Gumund Hernes tar opp et stort og omfattende tema. Hvilke
sosiale og politiske forutsetninger måtte være på plass for at de nordiske modellene kunne bli til? Hvilke
forutsetninger må være på plass for at de kan bevares og videreutvikles
i årene framover? Nettutgave (pdf 1,5MB)

Delnotat 3: Klimapolitikk i den nordiske modellen

November 2014
Gudmund Hernes. Det siste halve århundret har det skjedd en enorm vekst i kunnskap om hvordan mennesker
virker inn på naturen, og om hvordan disse endringene i naturen så forvandler menneskenes
levekår og utsikter. Samtidig står vi overfor et politisk paradoks: Vi kan nok til å handle, men
den handling som trengs uteblir.
Nettutgave
(pdf 2,8MB)

Sluttkonferanse 14. november

Hva er utfordringene for den nordiske modellen fram mot 2030?

Fafo inviterer, sammen med ledende nordiske forskere, til sluttkonferanse for NordMod-prosjektet i Fafos lokaler i Borggata 2b, 14. november 2014, fra klokka 9 til 16. Pil Program

Dølvik innledet til islandsk LO

Jon Erik Dølvik innledet om NordMod-prosjektet på kongressen hos ASI, islandsk LO, i oktober. Hele innledningen kan du se og høre her (22.10.14).

Landrapport om Island

Katrín ÓlafsdóttirStefán Ólafsson Oktober 2014
Hva skiller Island fra den skandinaviske modellen for arbeid og velferd? Katrín Ólafsdóttir (Reykjavík University) og Stefán Ólafsson (University of Iceland) har skrevet NordMods landrapport om Island. Forfatterne tar for seg utviklingen i landet, herunder finanskrisa med påfølgende  bankkollaps, og utfordringene for den islandske versjonen av den nordiske modellen.
Pil Last ned Fafo-rapporten Economy, politics and welfare in Iceland
Pil Les mer om Fafo-rapporten Economy, politics and welfare in Iceland

Går under huden på «supermodellen»

Truslene mot den nordiske modellen er mange, fastslår LOs Jan-Erik Støstad. – Men resultatene er bemerkelsesverdige gode, sier han (Magasinet Aktuell, 26.09.14). Les mer

Les også: NordMods sluttrapport vil være solide startskudd for videre diskusjoner om framtida både i norsk og nordisk arbeiderbevegelse (Jan Erik Støstads innlegg i LO-Aktuelt, 29.09.14).

Engelsk versjon av nordiske avtalemodeller

Rapporten om de nordiske avtalemodellene er oversatt til engelsk og utgitt av av fagbevegelsens europeiske forskningsinstitutt, ETUI. Den er forfattet av Søren Kaj Andersen, Christian Lynne Ibsen(FAOS, Danmark) og Fafos Jon Erik Dølvik.

Les mer og last ned: Nordic labour market models in open markets (ETUI).

Dansk versjon: De nordiske aftalemodeller i åbne markeder - utfordringer og perspektiver.

Valg i Sverige og avslutning for NordMod-prosjektet

Over 100 faglige og sosialdemokratiske ledere fra Norden vil 11. og 12. november diskutere de politiske svarene på forskernes utfordringer. LO-leder Gerd Kristiansen og Ap-leder Jonas Gahr Støre ber i forbindelse med riksdagsvalget i Sverige om at Norden ikke glemmes. I en kronikk i Dagbladet reiser de spørsmål om hva som blir vanlige folks behov i årene framover, og hvilke nye politiske grep som trengs.

Les hele kronikken: Ikke glem Norden (Dagbladet, 11.09.14).

Les også: Modell i förändring Landrapport om Sverige (publikasjon fra NordMod-prosjektet).

NordMod-notat: Tysk fagbevegelse – en sovende kjempe?

August 2014

Hva har skjedd med den historisk sterke tyske fagbevegelsen? Lønnsfrys, arbeidsmarkedsreformer og fallende organisasjonsgrad er noen stikkord. Steffen Lehndorff gir et innblikk i tyske fagforeningers rolle og innflytelse, før, under og etter finanskrisa. I dette notatet, gitt ut i NordMod-serien, analyserer Lehndorff endringene og drøfter utfordringene som tysk  fagbevegelse står ovenfor. Last ned notatet A sleeping giant? Les mer om Fafo-notatet A sleeping giant?

Rapport fra NordMod: Innvandring og arbeidsmarkedsintegrering i Norden

20. mai 2014
Innvandrernes situasjon på arbeidsmarkedet og trekk ved den innvandringspolitiske debatten i de fem nordiske landene er blant temaene i denne rapporten. Den gir et oppdatert bilde av situasjonen Norden og skisserer utfordringer som kan oppstå når den nordiske modellen eksponeres for økt bevegelse av personer over landegrensene. Redaktører er Fafos forskningssjef Anne Britt Djuve (bildet) og Anne Skevik Grødem (ISF).

Kapitlet om Sverige er skrevet av Eskil Wadensjö og Julia Boguslaw fra SOFI ved Stockholms Universitet, mens kapitlet om Danmark er skrevet av Ruth Emerek og Martin Bak Jørgensen, begge tilknyttet Universitetet i Aalborg. Kapittelet om Island er skrevet av Anne Skevik Grødem, mens Anne Britt Djuve har skrevet kapitlene om Finland og Norge.

Rapporten presenteres på et frokostseminar hos Fafo i dag Last ned Fafo-rapporten Innvandring og arbeidsmarkedsintegrering i Norden Les mer om Fafo-rapporten Innvandring og arbeidsmarkedsintegrering i Norden

Les også: Ulikhet truer nordisk modell (Fri Fagbevegelse, 20.05.14).

Integrering i Norden fungerer berre halvvegs (Avisa Hordaland/NPK, 20.05.14).

- Må bli flinkere til integrering (P4, 20.05.14).

Spår økende konflikt (NHO Service, 20.05.14)

Ulike integreringstiltak har slått likt ut i de nordiske landene (VG, 21.05.14)

Størst fare for sosial dumping i Norge (Dagsavisen, 21.05.14)

Bekymret for unge uten jobb

Fagbevegelsen i Norden krever strakstiltak for å få flere unge inn i arbeidslivet. Nær en av fem unge i de nordiske landene er arbeidsledig.

– En av de mest utsatte gruppene er unge som hverken jobber, studerer eller har praksisplass. Det behøves individuelle og skreddersydde satsinger for å få ungdommene på beina igjen, heter det i en uttalelse fra Nordens Faglige Samorganisasjon og Nordvisjon (Fri Fagbevegelse, 19.05.14). Les mer

To nye rapporter fra NordMod 2030

April 2014
Verdiskaping og innovasjon er stikkord for de nyeste rapportene fra Nordmod-prosjektet, som ble presentert i Helsingfors den 25. april. Juhana Vartiainen har blant annet skrevet om verdiskaping, risikosikring og fordeling, samt evnen til fornyelse i de nordiske modellene.  Jan Fagerberg og Morten Fosaas har laget en rapport som blant annet sammenlikner innovasjonsevnen i de nordiske landene med andre europeiske land. Les mer og last ned:

To create and share – the remarkable success and contested future of the Nordic Social-Democratic Model

Innovation and innovation policy in the Nordic region

Her kan du se  opptak av Vartiainens presentasjon

Her kan du se  opptak av Fagerbergs presentasjon

Stormfulle tiår for det svenske «folkhemmet»

Høy arbeidsledighet og lavere fagorganisering er noen bekymringsfulle trekk, ifølge en omfattende oppsummering av den svenske velferdsmodellens utvikling fra 1990 til i dag. Les arbeidslivet.no sin oppsummering av den svenske landrapporten (09.04.2014).

Hele rapporten: Modell i förändring Landrapport om Sverige

Svensk landrapport er lagt fram

14. mars 2014
Nøyaktig et halvt år før det svenske valget ble landrapporten om Sverige lagt fram. Det skjedde i Stockholm, på et seminar i regi av Socialdemokraterna og svensk LO. Utviklingen i økonomi, arbeidsmarked og velferdsstat er sentrale temaer, og omfatter perioden 1990-2012. Rapporten er laget av Tomas Berglund fra Göteborgs Universitet  og Ingrid Esser fra Stockholms Universitet. Les mer og last ned rapporten: Modell i förändring Landrapport om Sverige

Du kan du se opptak av seminaret på LO Play.

Les også:

Svensk fattigdom ökar – och minskar (Svenska Dagbladet, 14.03.2014).

Innlegg fra Stefan Löfven (leder i Socialdemokraterna) og Karl-Petter Thorwaldsson (LO-leder):

Sverige har nu den största andelen fattiga i Norden (Dagens Nyheter, 14.03.13).

Svenska modellen under luppen på historisk mark (LO i Sverige, 14.03.14).

Den nordiske modellen slår sprekker

Fri flyt av kapital og arbeidskraft gjør det fristende for arbeidsgivere å bryte ut av samarbeidet med fagbevegelsen. Det kan true den nordiske modellen. Det som er umiddelbart mest lønnssomt for den enkelte bedrift, kan undergrave langsiktige fellesinteresser, sier Fafo-forsker Jon Erik Dølvik (Klassekampen, 13.03.14). Les mer

Her finner du hele Nordmod-rapporten: De nordiske aftalemodeller i åbne markeder - utfordringer og perspektiver

Ny NordMod-rapport: Avtalesystem under press

26. februar 2014
Fallende organisasjonsgrad og økende internasjonal konkurranse setter press på det tradisjonelle nordiske avtalesystemet. I denne rapporten reises det også spørsmål om arbeidsgiversiden ønsker å redusere betydningen av de kollektive avtalene. Rapporten, som er forfattet av Søren Kaj Andersen, Christian Lynne Ibsen(FAOS, Danmark) og Fafos Jon Erik Dølvik, lanseres i Stockholm i ettermiddag. Last ned NordMod-rapporten De nordiske aftalemodeller i åbne markeder - utfordringer og perspektiver.

Les også: Verdens sterkeste under press (arbeidslivet.no, mars 2014).

Rapporten ble presentert på et seminar i Stockholm om "De Nordiska kollektivavtalsmodellernas framtid" arrangert av Svensk LO og SAMAK. Seminaret ble sendt direkte i nett-tv. Opptak av seminaret.

- Sosial dumping truer den norske modellen

Ingen vil ha sosial dumping. Alle vil bevare den norske modellen. Samtidig står modellen i fare nettopp på grunn av sosial dumping, mener spesialrådgiver i LO, Jan-Erik Støstad. Han har ansvar for LOs oppfølging av NordMod 2030-prosjektet, som ser på trusler og muligheter for den norske og nordiske samfunnsmodellen (Fri Fagbevegelse, 05.02.14). Les mer

Samak-årsmøte med NordMod på programmet

Til uka avholdes SAMAKs årsmøte i København. LO-leder Harald Børsting og statsminister Helle Thorning-Schmidt er vertskap for møtet, som samler toppledere fra fagbevegelsen og de sosialdemokratiske partiene i Norden. Deltakerne vil også få en status for NorMod-arbeidet. Les mer i Fri Fagbevegelse (24.01.14).

Høy NordMod-aktivitet i 2014

2014 er NordMods avslutningsår. I løpet av vinteren offentliggjøres det blant annet landrapporter fra Sverige, Danmark og Island.
Prosjektleder Jon M. Hippe ved Fafo forteller at sluttrapporteringen kommer i forbindelse med SAMAKs kongress i november. Les mer

Landrapport fra Finland

Olli KangasAntti SaloniemiAugust 2013:
Olli Kangas and Antti Saloniemi har laget den finske landrapporten i Nordmod. Hva som er likheter og forskjeller mellom Finland og de andre nordiske landene er noe du kan lese mer om her. Forfatterne tar for seg utviklingen i den finske velferdsstaten, og utfordringer for den finske varianten av den nordiske modellen.

Last ned rapporten: Historical making, present and future challenges for the Nordic welfare state model in Finland

Politiske veivalg kan gi endringer i den norske modellen

Det er fire politske konfliktlinjer som kan gi endringer i den norske modellen: arbeidslivsregulering, tiltak mot sosial dumping, konkurranseutsetting og tilstramminger i velferdspolitikken. Dette var budskapet fra Fafos Tone Fløtten og Jon M. Hippe under NTLs valgkonferanse 30. august. Les mer

Richard B. Freeman på Fafo-konferansen

Richard B. FreemanAugust 2013:
Will equality survive?
Professor Richard B. Freeman, Harvard Universitet

Professor ved Harvard, Richard B Freeman holdt foredrag på årets Fafo-konferanse den 23. august med tittelen Will equality survive? Fafo publiserer samtidig Freemans rapport "Little engines that could: Can the Nordic economies maintain their renewed success?"

Les rapporten her. Den ble også presentert på et seminar i Stockholm i mai

Les også artikkelen fra arbeidslivet.no: Kan den nordiske suksessen fortsette? (mai 2013).

Tirsdag 22. mai 2013 kl 10:00. ABF, Sveavägen 41, Stockholm

Den svenske og nordiske modellens framtid

Richard B. FreemanProfessor ved Harvard, Richard B Freeman arbeider med rapporten "Little Engines that Could. Can the Nordic economies maintain their renewed success?" om de utfordringer og muligheter som endringer i den globale økonomien og det globale arbeidsmarkedet medfører for de nordiske modellene.

Se opptak av direktesendingen

Presentasjoner av fire delrapporter på arbeidslivet.no

Under overskriften "Den nordiske modellen" finnes nå omtaler av de fire første delrapportene på nettstedet arbeidslivet. no sammen med tidligere artikler om samme emne:

Spår økt press på lønn og organisering
Høye lønnskostnader blir en prøvelse for den norske forhandlingsmodellen i årene framover. Dessuten er den norske arbeidslivsmodellen avhengig av at flere ansatte i servicesektoren og at arbeidsinnvandrere fagorganiserer seg, påpeker Fafo-forskerne som står bak landrapporten om Norge.

Størst folkevekst - færrest bekymringer
De nordiske landene har en kraftig vekst i antall innbyggere – og andelen eldre. Likevel er troen på og støtten til velferdsstaten fremdeles sterkere enn i andre land.

Nordisk balansekunst
De nordiske landenes suksess er plantet på tre helt sentrale «pilarer», ifølge en Fafo-rapport. Dersom én av disse kommer i ubalanse, kan derimot de nordiske modellene raskt miste fotfestet.

-Må demme opp for nye skattetap
Det nordiske skatteregnskapet kan raskt gå i minus de neste tiårene, advarer skatteforsker. Han foreslår tre ulike veier ut av skattetørken.

 

NordMod 2030: Utgangspunkt og utviklingslinjer i de nordiske modellene

Fafo Borggata 2bSeminar på Fafo 16. april 09:00 – 12:00
På dette seminaret ble de første fire delrapportene fra det nordiske forskningsprosjektet om utfordringene for de nordiske modellene presentert.

Se program og lysark

Prosjekt- og rapportpresentasjon

RapportomslagSeminar i Sverige 10 april, kl. 13.30-16.00. Riksdagen i Stockholm
Tone Fløtten, Fafo och Johan Christensen, European University Institute presenterer de to første rsapportene fra NordMod: "Befolkningsendringer og de nordiske velferdsstatene" og "Nordisk skattepolitikk mot 2030" Rapportene kommenteres av Leif Jakobsson, nestleder i skattekomiteen i Riksdagen, Lena Hallengren, leder for sosialkomiteen i Riksdagen, Tobias Baudin, første nestleder i LO og LO-økonomen Torbjörn Hållö. Seminaret arrangeres av Socialdemokratarna og svensk LO.

Samtidig publiseres de to rapportene på NordMods nettsider.

Er formsvikten over for nordisk «topp fem»?

Kristine nergaardI de nordiske landene falt andelen fagorganiserte med mellom 5 og 14 prosentpoeng fra 1995 til 2008. Verst har det gått ut over LO-forbund. Med unntak av i Danmark synes nå fallet å ha blitt dempet.

Les hele artikkelen på arbeidslivet.no

Billig gult kaprer stadig flere dansker

Særen Kaj AndersenI Danmark fortsetter de største fagforbundene å miste medlemmer til «gule» konkurrenter. Både streikevåpenet og tariffavtaler tappes dermed for kraft.

Les hele artikkelen på arbeidslivet.no


Developments in trade unionism and collective
bargaining: Finland in a Nordic Perspective

Olli KangasAntti Salionemi

Hakaniemi-Sali, John Stenberginranta 6, Helsinki Finland

Program

Politiske ringrever i debatt om den nordiske modellen

Kolberg og TetzchnerSom avrunding av seminaret i Fafos lokaler tirsdag 25. september vil Martin Kolberg (Ap) og Michael Tetzschner (H) diskutere under overskriften «Ulike nordiske veier ut av krisa – omforming av den nordiske modell?». Det er mulige at Sveriges økonomiske vekst i BNP, så vel som økt ungdomsledighet, gir krutt til politikerne. Høyres svenske søsterparti, Moderaterna, har hatt regjeringsmakt i Sverige siden 2006, og antas å være en sentral inspirator for Høyres politiske og retoriske hamskifte.

pil Mer informasjon og program

"Retter forsker-speilet mot Norden"

Kalmar slottFafos Alf Tore Bergsli omtaler NordMod 2030 på nettstedet arbeidslivet.no, en portal for kunnskap og meninger om arbeidsliv, drevet av norsk LO og Fafo.

Les artikkelen og mye annet på arbeidslivet.no

Olli KangasLisbeth PedersenEuropeiske velferdsmodeller i krise  – hva skjer i de nordiske landene?

Fafo-seminar tirsdag 25. september 2012 kl 08.30-11.00 
i Fafos lokaler i Borggata 2B på Grønland i Oslo

De nordiske landene er på hver sin måte berørt av den økonomiske krisa i Europa, og myndighetene har satt i verk ulike tiltak. På dette seminaret vil vi gi et oppdatert bilde av den politiske utviklingen i de nordiske landene de siste årene. Vi ser nærmere på hvordan krisa har påvirket de politiske konfliktlinjene i de ulike landene. I tillegg reiser vi spørsmål om hva som skjer med velferdsordningene og arbeidslivsreguleringene, og hva som skjer i fagbevegelsen.
Seminaret er fulltegnet, men sendes direkte i nett-tv.

pil Mer informasjon og program

Bærebjelkene i de nordiske modellene og utviklingen av svensk arbeidsmarkedspolitikk

Tomas BerglundJon Erik Dølvik30. mars 2012
Vi inviterer til åpent frokostmøte i Stockholm onsdag 11. april klokken 08.30. Temaet for møtet er bærebjelkene i de nordiske modellene og utviklingen av svensk arbeidsmarkedspolitikk. For mer informasjon og påmelding se vedlagt link. I prosjektet NordMod2030 vil det i prosjektperioden 2012-2014 bli arrangert flere slike åpne seminarer, minst ett i hvert av de nordiske landene. Vi inviterer nå til det første møtet i Stockholm, mens det neste vil bli arrangert i Oslo høsten 2012. Les mer

Project description in English

9. March 2012
Read the project description.

Forskergruppa i NordMod 2030 er komplett

Jon M. Hippe2. mars 2012
Kjernegruppen av nordiske forskere er nå på plass. Den består foruten, prosjektleder, Jon M. Hippe og prosjektkoordinator Øyvind M. Berge (erstattet av Bård Jordfald fra sommeren 2013), av Tone Fløtten og Jon Erik Dølvik fra Norge, Tomas Berglund og Ingrid Esser fra Sverige, Lisbeth Pedersen, Søren Kaj Andersen og Olli Kangas fra Danmark, Antti Saloniemi fra Finland og Stefán Ólafsson og Katrín Ólafsdóttir fra Island. Lenker til nærmere presentasjon av forskergruppen finnes under lenken forskere. Prosjektet vil også trekke inn andre forskere i arbeidet.

 

Prosjektet lansert 1. februar 2012

Jon M.HippeTone FløttenFafo skal i perioden 2012 til 2014 lede et nordisk forskningsprosjekt om hvilke implikasjoner internasjonale og nasjonale utviklingstrekk kan få for de nordiske samfunnsmodellenes sentrale kjennetegn og framtidige bærekraft. Oppdraget går ut på å lage et kunnskapsbasert grunnlag for å forstå hvilke risikoer og utfordringer samfunnsmodellene vil måtte takle i åra fram mot 2030.  Forskningsprosjektet ”NordMod 2030” vil bli gjennomført av en nordisk forskergruppe med to representanter fra alle de fem nordiske landene, supplert med andre forskere etter behov. Prosjektledelsen ved Fafo vil være daglig leder Jon M. Hippe, instituttsjef Tone Fløtten, seniorforsker Jon Erik Dølvik, og forsker Øyvind M. Berge.

Presentasjonen til Jon M. Hippe (prosjektleder) og Tone Fløtten, holdt på SAMAKs årsmøte.

Les mer om prosjektet

Real Time Web Analytics